СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ CO₂ ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ